Prawnik uk
6, Sep 2023
Nowe, bardziej restrykcyjne zasady przyznawania obywatelstwa w UK

Kryminalna przeszłość przeszkodą w uzyskaniu obywatelstwa UK

Od 31 lipca 2023 roku obowiązują w Wielkiej Brytanii dużo bardziej restrykcyjne niż dotychczas zasady przyznawania obywatelstwa UK ludziom z kryminalną przeszłością.

Sytuacje kiedy odmowa przyznania obywatelstwa jest automatyczna:

  1. składający podanie został skazany w UK albo innym kraju na co najmniej 12 miesięcy więzienia
  2. dostał kilka wyroków które w sumie przekroczyły 12 miesięcy więzienia
  3. regularnie łamie prawo, wykazując szczególną skłonność do popełniania przestępstw (jest to pojęcie ogólne i zostawiające spore pole do interpretacji dla Home Office)
  4. popełnił przestępstwo które wiązało się ze szczególnym okrucieństwem
  5. popełnił przestępstwo o charakterze seksualnym i znalazł się w rejestrze przestępców seksualnych

Sytuacje w których Home Office może odmówić przyznania obywatelstwa

  1. wyrok jest mniejszy niż 12 miesięcy
  2. składający podanie został ukarany kolegium lub mandatami

Podstawowym problemem nowych zasad jest to że nie ma już pojęcia przedawnienia wykroczenia. W poprzednim systemie osoba skazana mogła zaczekać określony czas i jej przestępstwa nie były brane pod uwagę podczas oceny podania przez Home Office. Teraz ta zasada została usunięta. Każdy wyrok jest brany pod uwagę, bez względu kiedy został wydany i wypełniony.

Jest to znaczne utrudnienie dla składających podania o brytyjskie obywatelstwo z wyrokami więzienia. Dla wielu z nich, szczególnie tych oskarżonych o przestępstwa o charakterze seksualnym albo związane z użyciem przemocy, oznacza to w praktyce koniec marzeń o brytyjskim obywatelstwie.

Istnieją nieliczne wyjątki od tej reguły ale wymagają one od składającego podanie spełnienia pewnych warunków.

Więcej informacji na ten temat na stronie Home Office (ang).

8, Feb 2022
Podstawowy błąd przy podaniach o naturalizację

Brak ubezpieczenia zdrowotnego może pozbawić szansy na naturalizację w Wielkiej Brytanii.

Niewielu Polaków, jak też innych obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, zwracało uwagę na problem ubezpieczenia zdrowotnego i przebywania w UK jako osoba samowystarczalna (self sufficient).

Każdy kto składa podanie o naturalizację w UK musi udowodnić, oprócz wielu innych rzeczy, to że przez 5 ostatnich lat przed złożeniem podania przebywał w Wielkiej Brytanii legalnie (lawfully). To oznacza w praktyce że osoba składająca podania musiała w omawianym okresie pracować lub jeżeli utrzymywała się z oszczędności musiała mieć wykupione pełne ubezpieczenie zdrowotne (Comprehensive Helath Insurance). W czasie kiedy Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej nie miało to dużego znaczenia jeżeli ktoś nie miał wykupionego tego typu ubezpieczenia w okresach kiedy było to konieczne.

Kiedy jednak staramy się o naturalizację w UK sprawy mają się zgoła inaczej. Comprehensive Health insurace staje się kluczowe dla osób które miały znaczące przerwy w pracy podczas pobytu w Wielkiej Brytanii.

Good character

Oprócz pięcioletniego okresu przebywania w Wielkiej Brytanii, w podaniu Home Office rozważa również wymóg określany jako “good character” (nieposzlakowana opinia – brak wyroków za przestępstwa, wykroczenia, długi czy inne fakty które mogą wpłynąć na ocenę charakteru składającego podanie). W tym przypadku urząd bierze pod uwagę zachowanie skłądającego podanie przez ostatnie dziesięć lat przed złożeniem podania o naturalizację.

Jednym z elementów analizy podania pod kątem “good character” jest sprawdzenie czy składający podanie przebywał w kraju zgodnie z wymogami, czyli czy zawsze polegał na sobie w kwestii utrzymania się w Wielkiej Brytanii (self sufficient). I tu znów pojawia się kwestia pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem podania powinniśmy mieć takie ubezpieczenie a zaniedbaliśmy tego obowiązku to nadal nasze podanie o nauralizację w Wielkiej Brytanii może zostać odrzucone.

Nie jest to regułą, ponieważ urzędnik sprawdzający nasze podanie ma większą swobodę w interpretacji przepisów dotyczących nieposzlakowanej opinii i wciąż może wydać nam zgodę na naturalizację w Wielkiej Brytanii. Jest to jednak całkowicie zależne od jego dobrej woli i samodzielnej decyzji jaką podejmie w konkretnej sprawie.

Decyzję jaką podejmie urzędnik będzie nam bardzo ciężko obalić ponieważ posiada on znaczną swobodę w podejmowaniu decyzji (discretion).

Są podejmowane próby usunięcia wymogu posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego opłaconego prywatnie do podania o naturalizację w UK jako będącego niesprawiedliwym. Jak dotąd jednak przepisy mówią wyraźnie o konieczności jego posiadania co znacznie komplikuje starania o naturalizację w UK dla Polaków i innych obywateli EU.

×

Katarzyna Janucik, Adwokat

× Whatsapp. Jak możemy pomóc?