Każdy kto spełnia określone warunki, czyli posiada prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii oraz przebywał  i  spełnia inne warunki formalne może starać się o brytyjskie obywatelstwo (naturalizacja).

naturalizacja jako obywatel UK

Dlaczego warto złożyć podanie o obywatelstwo w Wielkiej Brytanii.

Po otrzymaniu praqwa stałego pobytu w Wielkiej Brytanii ubieganie się o obywatelstwo wydaje się zbędnym wydatkiem. Mamy niemal wszystkie prawa obywatelskie, przynajmniej wszystkie które mają znaczenie.  Dodatkowe koszty i wysiłek wydają się niepotrzebne.

Prawo stałego pobytu nie jest jednak tym samym co obywatelstwo. Można utracić prawo stałego pobytu w przypadku opuszczeia kraju na dłuższy czas. Można też zostać deportowanym z Wielkiej Brytanii do kraju pochodzenia w sytuacji kiedy popełnimy przestępstwo i otrzymamy wyrok co najmniej 12 miesięcy więzienia. Nawet ludzie którzy spędzili w UK dziesiątki lat mogą nadal być deportowani jako osoby które popełniły przestępstwo (Foreign national offender FNO).

Osoby starające się o obywatelstwo w Wielkiej Brytanii muszą udowodnić że przebywały w UK legalnie przez poprzedzające podanie 5 lat. Nie jest to zawsze łatwe i pomoc prawnika może okazać się nieodzowna. jest tak z powodu definicji legalnego pobytu przyjętej przez brytyjski Home Office. Kwestia ubezpieczenia zdrowotnego jest tu szczególnie trudna do opanowania i często może prowadzić do odrzucenia podania. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Co powinniśmy sprawdzić przed złożeniem podania o naturalizację
Nieobecności w kraju (ostatnie 5 lat lub 3 jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim z obywatelem UK)
Stały pobyt przyznany co najmiej rok wcześniej (lub żonaty z obywatelem UK)
Mamy zamiar pozostac na stałe/ związać swoją przyszłość z UK
Czy spełniamy warunek „good character” – ostatnie 10 lat
Nasza historia imigracyjna i czy przebywaliśmy cały czas legalnie w UK
Financial soundnes – czy odpowiedzialnie kierujemy naszymi finansami
Czy nie mamy wyroku sądowego za niezapłacone należności (CCJ)
Bankructwo
Pobieranie nienależnych świadczeń (benefit fraud)
Przestępstwa i wyroki sądowe, kary za złamaie przepisów ruchui drogowego
Niepłacenie podatku lokalnego (council tax)
Znalezienie dwóch odpowiednich osób poświadczających nasz charakter (referees)
Dokładnie wypełnione podanie o obywatelstwo
Test znajomości języka angielskiego
Test ze znajomości kultury i historii UK ( Life in the UK Test)

Dlaczego warto zaangażować prawnika w podaniu o obywatelstwo (naturalizacja).

Jeżeli nasz pobyt w Wielkiej Brytanii wiązał się z pracą i nie mieliśmy znaczących przerw w zatrudnieniu nasze podanie o brytyjskie obywatelstwo powinno być w miarę łatwe. Sytuacja komplikuje się jednak jeżeli część pobytu w Wielkiej Brytanii poświęciliśmy na studia. W takim przypadku pomoc prawnika może okazać się nieodzowna.

W takich przypadkach zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz prawnik zapozna się z Państwa sytuacją i poda opcje jakie istnieją w danych okolicznościach.

Jesteśmy w stanie zaproponować różne opcje współpracy, w zależności od Państwa potrzeb. Od prostej analizy sytuacji przed złożeniem podania poprzez pomoc w sporządzeniu listu wyjaśniającego do Home Office (cover letter) aż po przeprowadzenie całej procedury podania o nauralizację.

Podanie o naturalizację kosztuje 1349,20 funtów i byłoby nierozsądne ryzykować taką kwotę bez konsulatcji z prawikiem w sytuacji kiedy może się okazać że nie spełniamy warunków.