Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii europejskiej prawo imigracyjne nabrało dla mieszkających tu Polaków wyjątkowego znaczenia.