Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii europejskiej prawo imigracyjne nabrało dla mieszkających tu Polaków wyjątkowego znaczenia. Sytuacja prawna imigrantów z państw Unii Europejskiej zmieniła się diametralnie.

Znaleźli się oni w sytuacji wszystkich innych imigrantów w UK i muszą polegać na tych samych przepisach imigracyjnych co reszta świata. Pomoc prawnika w nawigacji tych skomplikowanych zasad i przepisów jest w wielu przypadkach nieodzowna.

Nasza firma specjalizuje się w brytyjskim prawie imigracyjnym i pomogła już wielu osobom.

Zajmujemy się między innymi:

Składaniem podań o obywatelstwo brytyjskie.

Podaniami o rejestracje dziecka jako obywatela brytyjskiego.

Podaniami o brytyjski passport

Składaniem podań o osiedlenie (‘Settled Status’).

Wnioskami osiedlenie na czas ograniczony (‘Pre-Settled Status’).

Podaniami dla członków rodziny (dzieci, partner/małżonek, rodzice, dziadkowie).

Innymi podaniami z zakresu prawa imigracyjnego.