Prawnik uk
8, Feb 2022
Podstawowy błąd przy podaniach o naturalizację

Brak ubezpieczenia zdrowotnego może pozbawić szansy na naturalizację w Wielkiej Brytanii.

Niewielu Polaków, jak też innych obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, zwracało uwagę na problem ubezpieczenia zdrowotnego i przebywania w UK jako osoba samowystarczalna (self sufficient).

Każdy kto składa podanie o naturalizację w UK musi udowodnić, oprócz wielu innych rzeczy, to że przez 5 ostatnich lat przed złożeniem podania przebywał w Wielkiej Brytanii legalnie (lawfully). To oznacza w praktyce że osoba składająca podania musiała w omawianym okresie pracować lub jeżeli utrzymywała się z oszczędności musiała mieć wykupione pełne ubezpieczenie zdrowotne (Comprehensive Helath Insurance). W czasie kiedy Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej nie miało to dużego znaczenia jeżeli ktoś nie miał wykupionego tego typu ubezpieczenia w okresach kiedy było to konieczne.

Kiedy jednak staramy się o naturalizację w UK sprawy mają się zgoła inaczej. Comprehensive Health insurace staje się kluczowe dla osób które miały znaczące przerwy w pracy podczas pobytu w Wielkiej Brytanii.

Good character

Oprócz pięcioletniego okresu przebywania w Wielkiej Brytanii, w podaniu Home Office rozważa również wymóg określany jako “good character” (nieposzlakowana opinia – brak wyroków za przestępstwa, wykroczenia, długi czy inne fakty które mogą wpłynąć na ocenę charakteru składającego podanie). W tym przypadku urząd bierze pod uwagę zachowanie skłądającego podanie przez ostatnie dziesięć lat przed złożeniem podania o naturalizację.

Jednym z elementów analizy podania pod kątem “good character” jest sprawdzenie czy składający podanie przebywał w kraju zgodnie z wymogami, czyli czy zawsze polegał na sobie w kwestii utrzymania się w Wielkiej Brytanii (self sufficient). I tu znów pojawia się kwestia pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem podania powinniśmy mieć takie ubezpieczenie a zaniedbaliśmy tego obowiązku to nadal nasze podanie o nauralizację w Wielkiej Brytanii może zostać odrzucone.

Nie jest to regułą, ponieważ urzędnik sprawdzający nasze podanie ma większą swobodę w interpretacji przepisów dotyczących nieposzlakowanej opinii i wciąż może wydać nam zgodę na naturalizację w Wielkiej Brytanii. Jest to jednak całkowicie zależne od jego dobrej woli i samodzielnej decyzji jaką podejmie w konkretnej sprawie.

Decyzję jaką podejmie urzędnik będzie nam bardzo ciężko obalić ponieważ posiada on znaczną swobodę w podejmowaniu decyzji (discretion).

Są podejmowane próby usunięcia wymogu posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego opłaconego prywatnie do podania o naturalizację w UK jako będącego niesprawiedliwym. Jak dotąd jednak przepisy mówią wyraźnie o konieczności jego posiadania co znacznie komplikuje starania o naturalizację w UK dla Polaków i innych obywateli EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Katarzyna Janucik, Adwokat

× Whatsapp. Jak możemy pomóc?