Prawnik uk
6, Sep 2023
Nowe, bardziej restrykcyjne zasady przyznawania obywatelstwa w UK

Kryminalna przeszłość przeszkodą w uzyskaniu obywatelstwa UK

Od 31 lipca 2023 roku obowiązują w Wielkiej Brytanii dużo bardziej restrykcyjne niż dotychczas zasady przyznawania obywatelstwa UK ludziom z kryminalną przeszłością.

Sytuacje kiedy odmowa przyznania obywatelstwa jest automatyczna:

  1. składający podanie został skazany w UK albo innym kraju na co najmniej 12 miesięcy więzienia
  2. dostał kilka wyroków które w sumie przekroczyły 12 miesięcy więzienia
  3. regularnie łamie prawo, wykazując szczególną skłonność do popełniania przestępstw (jest to pojęcie ogólne i zostawiające spore pole do interpretacji dla Home Office)
  4. popełnił przestępstwo które wiązało się ze szczególnym okrucieństwem
  5. popełnił przestępstwo o charakterze seksualnym i znalazł się w rejestrze przestępców seksualnych

Sytuacje w których Home Office może odmówić przyznania obywatelstwa

  1. wyrok jest mniejszy niż 12 miesięcy
  2. składający podanie został ukarany kolegium lub mandatami

Podstawowym problemem nowych zasad jest to że nie ma już pojęcia przedawnienia wykroczenia. W poprzednim systemie osoba skazana mogła zaczekać określony czas i jej przestępstwa nie były brane pod uwagę podczas oceny podania przez Home Office. Teraz ta zasada została usunięta. Każdy wyrok jest brany pod uwagę, bez względu kiedy został wydany i wypełniony.

Jest to znaczne utrudnienie dla składających podania o brytyjskie obywatelstwo z wyrokami więzienia. Dla wielu z nich, szczególnie tych oskarżonych o przestępstwa o charakterze seksualnym albo związane z użyciem przemocy, oznacza to w praktyce koniec marzeń o brytyjskim obywatelstwie.

Istnieją nieliczne wyjątki od tej reguły ale wymagają one od składającego podanie spełnienia pewnych warunków.

Więcej informacji na ten temat na stronie Home Office (ang).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Katarzyna Janucik, Adwokat

× Whatsapp. Jak możemy pomóc?