Każdy kto ubiega się o wizę pracowniczą w UK musi spełnić szereg wymagań formalnych stawianych przez Home Office. Podczas gdy część z nich jest specyficzna dla konkretnej wizy, wiele jest ogólnych.

Ogólne wymagania wizowe w Wielkiej Brytanii

Dwa podstawowe wymagania jakie musi spełnić każdy kto chce pracować w Wielkiej Brytanii to oferta pracy od pracodawcy który ma licencję na zatrudnianie pracowników z zagranicy i znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. W większości przypadków zdanie egzaminu ze znajomości języka jest warunkiem konieczym przyznania wizy. Jedynie w niektórych przypadkach nie jest to konieczne. Dotyczy to osób które są obywatelami krajów uznanych przez Home Office za mówiące po agielsku oraz tych osób które ukopńczyły uniwersytet z językiem wykładowym angielskim.

Wszyscy pozostali kandydaci muszą zdać egzamin w autoryzowanym centrum. Szczegółowe informacje na en temat wraz z listą krajów zwolniających z obowiązku można znaleźć na stronie Home Office.

Egzamin ze znajomości języka angielskiego jest podstawowym wymogiem przy niemal wszystkich wizach pracowniczych i jednym z istotniejszych problemów dla wielu potencjalnych kandydatów.