Immigracja i naturalizacja w Wielkiej Brytanii – prawnik

Dotychczas kwestie związane z polityką imigracyjną i naturalizacyjną Wielkiej Brytanii miały marginalne znaczenie dla Polaków tutaj osiadłych. Dzięki członkostwu Wielkiej Brytanii i Polski w Unii Europejskiej Polacy mieszkający w UK nie musieli w większości przypadków zaprzątać sobie głowy swoim statusem migracyjnym. W tych przypadkach kiedy było to konieczne, na przykład kiedy związali się lub zawarli związek małżeński z kimś spoza Wielkiej Brytanii lub UE byli zmuszeni korzystać z pomocy prawnika imigracyjnego.

Wszystko to zmieniło się diametralnie po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w 2021 roku. Znaczenie uregulowanego statusu imigracyjnego wzrosło znacząco. Uregulowanie prawne statusu imigracyjnego w Wielkiej Brytanii stało się koniecznością. Wielu Polaków znalazło się w sytuacji gdzie muszą znaleźć prawnika który pomoże im w zdobyciu prawa stałego pobytu, obywatelstwa czy potwierdzenia nabytego prawa do pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii (Settlement scheme).

Przypadki w których potrzebna jest pomoc prawnika

Pomoc prawnika w UK może być konieczna w sytuacji :

  • gdy chcemy sprowadzić współmałżonka do UK
  • chcemy uzyskać brytyjskie obywatelstwo
  • grozi nam deportacja
  • istnieją inne przyczyny

W takiej sytuacji pomoc godnego zaufania, niedrogiego prawnika może być nieodzowna.