Zajmujemy się sprawami imigracyjnymi z zakresu:

  1. Składania podań do Home Office o licencje dla pracodawców, aby mogli zatrudniać pracowników zagranicznych (‘Sponsorship licence’).
  2. Wszelkiej pomocy i doradztwa firmom zatrudniajacym obcokrajowców, w zakresie sprawdzania dokumentów potwierdzajacych prawo do pracy w UK i systemu personalnego/HR zgodnie z wymogami Home Office.
  3. Składania podań o obywatelstwo brytyjskie.
  4. Składania podań o rejestracje dziecka jako obywatela brytyjskiedgo.
  5. Składania podań o brytyjski passport.
  6. Składania podań o stały pobyt (‘Settled Status’).
  7. Składania podań o pobyt na czas ograniczony (‘Pre-Settled Status’).
  8. Składania podań dla członków rodziny (dzieci, partner/malzonek, rodzice, dziadkowie).
  9. Innych podań z zakresu prawa imigracyjnego.